Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2019

kamaan
00:34
Powiedzieć, że miała złamane serce - to zdecydowanie za mało. Była złamana wewnętrznie cała. Przesiąknęła bólem do szpiku kości. Do każdej komórki. Całym krwiobiegiem. Każdym oddechem. Wdechem i wydechem. (...) Kiedy dookoła, w jej codzienności panował huragan i tak zdawało się, że ten jeden mężczyzna stanowił największy kataklizm jej życia. Zrównał perfekcyjnie wszystkie nadzieje z płaską rzeczywistością świata, której i tak nigdy nie potrafiła pojąć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
kamaan
00:31
Reposted fromniente niente
kamaan
00:31
Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę.
— Marek Hłasko
Reposted fromstercum stercum
kamaan
00:25
„Bowiem słuszność ma filozof, który mówi, że granica między szczęściem a melancholią nie grubsza jest aniżeli ostrze noża”. 
— Virginia Woolf
Reposted fromagatiszka agatiszka
kamaan
00:22
8197 50a6
Reposted fromirukandjisyndrome irukandjisyndrome
kamaan
00:21
8236 fe6d 500
Reposted fromsoftboi softboi
kamaan
00:20
8240 40cf 500
Reposted fromsoftboi softboi
kamaan
00:18
Czy istnieje większy rodzaj samotności niż kochanie osoby, której nie powinno się kochać?
Reposted fromxvcth xvcth
kamaan
00:17
kamaan
00:17
kamaan
00:14
2392 d044 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto
kamaan
00:14
Zrób mi tę przyjemność : uwielbiaj mnie mimo wszystko...
— Mały Książe
Reposted frompieprzycto pieprzycto
kamaan
00:14
8109 9f82
Reposted frompieprzycto pieprzycto
kamaan
00:13
Nie musimy pisać. 
Ważne, żebym wiedziała, że gdzieś tam jesteś.
kamaan
00:09
Jak możesz spać gdy ja nie śpię? Jak możesz o mnie nie myśleć w tym samym czasie gdy ja myślę o Tobie? Za często się zastanawiam czy chociaż malutka cząstka Ciebie czuje to samo co ja, odkąd pamiętam.
Czy to możliwe jest, żeby kochać 2 różne osoby w zupełnie odmienny sposób? Nie potrafię tego opisać. To stanowczo za długo trwa. Jest dobrze, ale nagle z nikąd pojawiasz się Ty i wspomnienia wracają. Po co?
kamaan
00:04
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson

January 12 2018

kamaan
22:46
Otworzyłam swojego bloga, ostatni wpis 5 lat temu. Zapewne wtedy też po raz ostatni byłam na tej stronie. Zdarzyło mi się popełnić ładną notatkę. Może popiszę sama dla siebie. Pomaga to, czy psuje, sama nie wiem. Są takie specyficzne wieczory, powiedzmy raz na dwa miesiące, lub częściej, gdy nadarzy się okazja, że analizuję swoją przeszłość. Myślenie retrospektywne niekoniecznie dobrze świadczy o psychice młodej osoby.

July 05 2015

12:00

June 27 2015

19:50
18:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl