Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

kamaan
22:46
Otworzyłam swojego bloga, ostatni wpis 5 lat temu. Zapewne wtedy też po raz ostatni byłam na tej stronie. Zdarzyło mi się popełnić ładną notatkę. Może popiszę sama dla siebie. Pomaga to, czy psuje, sama nie wiem. Są takie specyficzne wieczory, powiedzmy raz na dwa miesiące, lub częściej, gdy nadarzy się okazja, że analizuję swoją przeszłość. Myślenie retrospektywne niekoniecznie dobrze świadczy o psychice młodej osoby.

July 05 2015

12:00

June 27 2015

19:50
18:28

June 15 2015

19:49

June 14 2015

kamaan
22:09

June 07 2015

12:00

June 03 2015

14:53

May 31 2015

12:00

May 29 2015

14:10

May 27 2015

19:06

May 24 2015

12:00

May 23 2015

19:46

May 17 2015

12:00

May 10 2015

12:00

May 03 2015

12:00

April 29 2015

14:54
1748 dcff 500

purpleyin:

yourkingandqueen:

dbvictoria:

Incredible beds

I love the bed fandom

I seriously want like a couple of these. Non-standard furniture, especially the multifunction or space saving kind, I am a sucker for. Why we not get this more often, make life more efficient people-who-decide-what-furniture-to-sell please.

Reposted fromstephstiel stephstiel
14:54
0054 dc43 500
Reposted fromflawedlouise flawedlouise
kamaan
14:32
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— J. Borszewicz
kamaan
14:32
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl